Neler Yaparız

DRKWRKZ BRAND

Geleneksel Medya

Reklam kampanya planlama, tasarım ve mecra uygulamaları, katalog, afiş, flyer, dergi, gazete reklam çalışmaları.

Markalama

İş planı, stratejik konumlandırma, kurumsal kimlik tasarım ve uygulamaları.

DRKWRKZ P.R.

Basın ilişkileri

Yazılı medya planlamaları - satın alma ayrıca kurumsal haber bültenleri ve ilanları hazırlanması.

Kurumsal Organizasyon

Motivasyon ve eğitim organizasyonları ile kurumsal sosyal sorumluluk organizasyonları planlamaları.

DRKWRKZ DIGITAL

Sosyal Medya

Kurumsal sosyal medya yönetimi, planlama ve satın alma çalışmaları.

DRKWRKZ POLITICS

Siyasal çalışmalar

Siyasal iletişim çalışmaları, kampanya tasarımları , imaj ve iletişim yönetimi.